Geen producten in de winkelwagen.

Maak kennis met onze burgemeester

Dr. Philippe De Coninck is al jaren de burgemeester van Assenede en dus ook van de deelgemeenten Bassevelde, Oosteeklo en Boekhoute. Hij nam het ambt op in 2006 als inwoner van Bassevelde en resideert er nog steeds.

PhilippeDeConinck-500
Quote-burgemeester
0 148

echte ezels
in Bassevelde

0 3298

inwoners
momenteel

0 37

lokale
verenigingen

0 58

lokale
ondernemers

Een beetje geschiedenis

De streek tussen Balgerhoeke, Assenede, Boekhoute en Evergem was in de 11de Eeuw niets meer dan moeren en woeste, onontgonnen gronden. De graven vercijnsden die gronden in kleine perceeltjes en met de ontginningen kwamen er kleine nederzettingen. Het oostelijk deel van Bassevelde ontwikkelde zich dan langs de Gravenstraat, de oude verbindingsweg met Boekhoute. Het westelijk deel sloot aan bij het grafelijk jachtterrein Aalschoot. Met de woeste gronden van Kaprijke, Lembeke, Eeklo en Oosteeklo werd het verkaveld en verkocht tussen 1220 en 1250. Bascevelde wordt voor het eerst vermeld in 1171. Dat betekent «woeste vlakte.»

De parochie van Bassevelde maakte in het begin deel uit van het bisdom van Utrecht maar in 1264 werd ze samen met Oosteeklo, Kaprijke en Watervliet afgestaan aan het bisdom van Doornik.

In de 16de Eeuw waren hier heel wat inwoners aanhangers van de Hervorming. Een van hen was A. de Schuytere, de pastoor, die hier dan ook als predikant optrad. De periode rond 1643, toen Lodewijk XIV aan de macht kwam en het begin van de 18de Eeuw werden gekenmerkt door oorlogsgeweld en de verwoestingen en afpersingen die daarmee gepaard gingen.

In de 16de Eeuw was er een hospitaal en een zwaardspelersgenootschap, in de 17de een rederijkerskring en in de 18de een handbooggilde. De harmonie van Bassevelde werd opgericht in 1805 en dat maakt ze één van de oudste van het land.

E.H. Tobias Verschraegen was pastoor te Bassevelde van 1830 tot 1847. Hij had de Dames Bernardinnen van Oudenaarde leren kennen toen hij onderpastoor was in Oudenaarde. Hij heeft het klooster der Dames Bernardinnen gesticht in Bassevelde en in 1844 voor hen hier een kasteel gekocht. Het werd een grote en zeer degelijke meisjesschool voor technisch onderwijs. Nu is de school bijna compleet verdwenen. Alleen de lagere school is nog actief.

Landbouw is hier al lang één van de voornaamste bezigheden. Maar in 1738 waren er in Bassevelde ook 69 linnengetouwen bediend door 69 meesters. In totaal waren er 109 meesters en dat zou nagenoeg even veel zijn als het aantal kleine boederijtjes (van minder dan 1 ha).

De Potter en Broeckaert spreken van bierbrouwerijen, huidevetterijen, olieslagerijen, vlasbereiding en zes windmolens. Volgens de nijverheidstelling van 1896 was de enige arbeidsintensieve tewerkstelling de bereiding van vilt (samengeperste wol): 103 arbeiders en 3 andere tewerkgestelden. Toen die industrie verdween kwam er geen andere in de plaats.

Rond 1980 was meer dan de helft van de landbouwgrond weiland, 26,5% graangewassen. De onontgonnen gronden die in 1846 nog 207 ha besloegen waren verdwenen en van de bossen die in 1846 nog 156 ha innamen bleef zo goed als niet meer over.

Wikipedia leert ons dat er 3.298 inwoners waren op 9 maart 2023.

Onze bronnen voor het grootste deel van de informatie hierboven: «Appeltjes van het Meetjesland», en Oud Bassevelde in het tijdschrift «Ons Meetjesland».

Registreer als Basseveldse Ezel.

Laatste nieuws

Lees het laatste nieuws en blijf op de hoogte van het reilen en zeilen in Bassevelde.